Francois Brill
Featured News Schools

‘n Besonderse prestasie vir Barrydale en BF Oosthuizen

Jaco Windvogel
Written by Mickey Mentz

Windvogel aan die stuur waar hy sy skoolloopbaan begin het

Hy het sy skoolloopbaan in die laat tagtigerjare as ‘n skaam Smitsville seun in sub-A by BF Oosthuizen Primêr begin, maar nou sien Mnr Jaco Windvogel daarna uit om as skoolhoof van die gemeenskap se vrese aan te spreek.

“Wat jy insit is wat jy uitkry”

Windvogel se aanstelling is deur die bank deur ouers en opvoeders van die skool verwelkom en dit dien as ‘n uitstekende voorbeeld van dit wat vermag kan word wanneer die belangrikheid van geleerdheid op ‘n vroë ouderdom besef word.

Hotel Advert

Hy het sedert 2021 in die belangrike pos waargeneem, maar op 1 April het Windvogel amptelik oorgeneem en hy sien reeds uit om ‘n verskil in die lewens van die jeug te maak.

“Al die dank gaan natuurlik eerstens na Bo, maar dan moet ek ook my vrou, broers en susters vir die ondersteuning wat hulle vir my deur die jare gegee het bedank,” het Windvogel verduidelik.

Hy het klem daarop gelê dat die ondersteuning wat van sy personeel, die skool se bestuursliggaam en die gemeenskap ontvang, die deurslaggewende faktor tot sukses gaan wees.

Windvogel is natuurlik in sy noppies oor die aanstelling – dit is vir hom ‘n riem onder die hart dat hy vir die opvoeding van soveel jongmense verantwoordelik is – maar terselfdetyd besef hy dat die partytjie van korte duur sal wees aangesien daar soveel uitdagings is.

“Van hiervandaan is dit harde werk vir ons kinders om ook vir hulle ‘n voorbeeld te wees en vir hulle te leer dat alles is moontlik.”

“Wat jy insit is wat jy uitkry” – die woorde ken sy eie kinders net so goed.

Diesel

Uitdagings/planne is daar reeds


Faktore soos drank- en dwelmmisbruik wat op primêre vlak toeneem is beslis nie onbekend aan diè skoolhoof nie. Windvogel besef dat hy ‘n groot rol in die omkeer gaan moet speel en sy aanvanklike fokus gaan op drie kern areas wees.

Werkloosheid aan te spreek deur dit duidelik te maak aan leerders dat geleerdheid vir hul ‘n toekoms bied.

1) Die vermindering van skoolverlaters ‘drop-outs’

“‘n Mens wil sien hoe leerders uitstyg bo hul omstandighede en ons wil ons leerders so vêr moontlik ondersteun – enduit. Vir dit om te gebeur moet daar goeie rolmodelle in die gemeenskap en ook by die skool wees. In die verband gaan ons samewerking met die Hoërskool belangrik wees.”

2) Dissipline

“Ons sit met groot uitdagings en besef dat ons ons ouers moet bemagtig deur ouerleiding programme. Ons moet ook vir ouers in die toepassing van dissipline ondersteuning gee aangesien hulle nie meer op die tradisionele maniere hul kinders kan dissiplineer nie.

3) Samewerking tussen gemeenskap en skool bevorder

“Daar moet samehorigheid en vertroue tussen die gemeenskap en die skool wees en die hele skoolgemeenskap (van onderwysers tot tuinwerkers) moet saamwerk. Ons het hulp nodig en ons sal altyd organisasies nader dat ons nie net onderrig doen nie maar ook die na die holistiese ontwikkeling van die kind kyk.”

Lewensvaardighede sal ontwikkel word

Windvogel het verduidelik dat leerders ook projekte buite die skool moet aanpak en dat elke onderwyser die verantwoordelikheid het om so ‘n projek te bestuur.

Hetsy dit tuinbou, basiese konstruksiewerk of selfs skoonmaakwerk is, sal die belangrikheid om vaardighede te ontwikkel asook die skepping van werksetiek toegepas word.

“Net vir Pret is byvoorbeeld ‘n instansie waarmee ons lekker kan saamwerk aangesien hulle dieselfde doelwitte het.”

Windvogel meen dat die skool en die gemeenskap saam moet werk sodat hul mekaar kan aanvul.

Onnies gaan ook leer

Verdere onderrig vir onderwysers gaan beslis onder die Windvogel administrasie aandag geniet.

Die skoolhoof het bevestig dat hy hom op personeelontwikkeling gaan toespits aangesien dit een van die beste maniere is om te sorg dat BF Oosthuizen akademies presteer.

“Ons as opvoeders is nie klaar geleer nie – ons leer nog elke dag.”

Agtergrond

Soos reeds vermeld het Mnr Windvogel sy skoolloopbaan hier in Barrydale begin maar toe hy in Graad-9 kom het hy hom by Hoërskool Gerhard du Plessis gevind.

Sy pa is egter daarna na Graaf-Reinette in die Oos-Kaap verplaas en dit het beteken dat hy by Ayrshire  Secondary School matrikuleer het.

Windvogel het sy studies in Bloemfontein by die Universiteit van die Vrystaat van stapel gestuur en daar hy groot belangstelling in sielkunde en kriminologie getoon.

Sy Pa is tragies in 1997 in ‘n motorongeluk oorlede en dit het die gesin genoodsaak om huistoe te kom – terug Barrydale toe.

Lloyds on Route62

In 2000 stel Barrydale Kliniek hom aan as ‘n maatskaplike-hulpwerker wat met diegene wat HIV en TB het, werk. Sy sielkunde agtergrond het hom natuurlik baie gehelp.

In 2008 het Windvogel besluit om honderwys te begin studeer. Die rede hiervoor was dat hy met die area se skoolsielkundige, Koos van der Westhuizen, gesels het oor die moontlikheid dat hy ook ‘n skoolsielkundige kan word.

“Hy het aanbeveel dat ek by die onderwys begin. Ek het deur Unisa studeer en in Junie 2008 het ek Weltevrede Primêr onder Mev Johanne Hendriks (skoolhoof) begin klasgee.

“Sy was sy mentor en ek het tot in 2010 daar gewerk waarna ek by BF Oosthuizen op n ses-maande kontrak aangesluit het.

In 2018 is Windvogel waarneemend as departementshoof aangestel en in 2020 voltyds in daardie posisie.

Op 4 Maart 2022 (die jaar) het hy aanstelling as skoolhoof gekry.

Sy advies vir alle jongmense is die volgende: “Om iewers to kom in die lewe, moet jy geleerdheid in jou hê”

Barrydale Hand Weavers

About the author

Mickey Mentz

From my Barrydale base, my goal is to tell the stories of people and places on the picturesque R62. Ek het oor die jare 'n cappuccino verslawing ontwikkel en my hond se naam is Bella.

Leave a Comment