Joubert-Tradauw
Community News

Munisipale bestuur rol moue op om Barryvuil weer Barrydale te maak

Francois Du Rand
Written by Mickey Mentz

Top bestuur nou weekliks op die dorp om probleme aan te spreek.

Terwyl Swellendam Munisipaliteit se begroting nie vergunning maak vir ‘n dorpsbestuurder op Barrydale nie, is daar besluit dat waarnemende munisipale bestuurder, Anneleen Vorster, voortaan elke Woensdag hier werksaam sal wees.

Hierdie aksie is geneem nadat Schalk Windt en Charles Payne (Wyk 2 wykskomitee verteenwoordigers) deurlopende samesprekings met die munisipaliteit se top bestuur gevoer het.

Tahlia Farm

Die voorsitter van Wyk 2, en onder burgemeester van Swellendam Munisipaliteit, Michael Pokwas, het bevestig dat hy nie deel van hierdie samesprekings was nie.

Barrydale is ‘n klein gemeenskap met minder as 7000 inwoners en is daarom baie bevoorreg om oor drie Raadslede naamlik Pokwas, Frans Kees en Amanda Swart te beskik.

Die belastingbetalers dok dus op vir drie sallarisse, tog is nie een van die raadslede by hierdie inisiatief van die wykskommitee om dienslewering te verbeter, betrek nie.

Vorster meen egter dat hierdie besluit om op voetsoolvlak in te tree nie uniek tot Barrydale is nie.

“Ons kom nie genoeg in Barrydale, Suurbraak en Buffeljags nie en dan praat ek nie eens van Infanta nie,” het sy verduidelik.

“Ons het besluit ons wil ons prosedures en hoe ons sake in die dorpe hanteer, prioritiseer en ‘n bietjie anders doen.”

“As bestuur wil ons by die dorpe uitkom sodat ons self kan sien wat aangaan, wat die probleme is en hoe ons dienslewering kan verbeter.”

Versoek aan die gemeenskap

Samewerking tussen die munisipaliteit en inwoners sal volgens Vorster ‘n uiters belangrike rol speel om te sorg dat dienslewering verbeter.

Sy besef dat daar groot uitdagings is, maar sy is vol vertroue dat daar oplossings vir alle probleme gevind kan word.

“Daar is ‘n klagtestelsel so wanneer daar klagtes is, moet die gemeenskap dit asseblief by die kantore aanmeld.

Francois Brill

“Ons werk tans op ‘n ‘Ignite’ stelsel en ons beoog om in September oor te skakel na ‘n Link App toe. Maar intussen bly kommunikasie uiters belangrik.”

“Ons kan nie belowe dat ons alles dadelik gaan reg kry nie, ons kan net sê dat ons ons beste probeer met wat ons het.

Toe sy gevra is of haar teenwoordigheid in die dorp net tydelik gaan wees het Vorster gesê: “Hierdie is ‘n werkswyse wat ons wil instel.”

Burgemeester se GPS werk

Swellendam burgermeester Francois du Rand het die week saam met sy bestuurspan die dorp besoek. Hy het reeds vroeg in sy termyn belowe dat Barrydale nie meer die weggooikind van die munisipaliteit sal wees nie en hierdie weeklikse besoeke dien as bewys dat die raad gewillig is om daad by woord te voeg.

“Inwoners het gegrap en gesê dat my GPS nie werk nie, maar ek is hier saam met ons bestuurspan om te sorg dat dienste gelewer word en my deure sal altyd vir die gemeenskap oopstaan.”

“Ons is hier om te werk en sien daarna uit om ‘n beter Barrydale vir almal te bewerkstellig.”

Barrydale Hand Weavers

About the author

Mickey Mentz

From my Barrydale base, my goal is to tell the stories of people and places on the picturesque R62. Ek het oor die jare 'n cappuccino verslawing ontwikkel en my hond se naam is Bella.

Leave a Comment